Voor meer informatie over glasvezel en de vele aanbiedingen van de verschillende providers kun je een informatie / inschrijf avond van DFMopGlas / Glasvezel Buitenaf bezoeken. Hieronder staat waar, wanneer en hoe laat deze zijn.

Donderdag 19 september | 19.30 – 21.30 uur | MFC De Kaap, Voorstraat 80 in Stavoren
Maandag 23 september | 20.00 – 21.30 uur | De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12 in Pingjum
Dinsdag 24 september | 19.30 – 21.30 uur | Doarpshûs It Nije Formidden, Doarpshûsleane 1 in Ysbrechtum
Woensdag 25 september | 19.30 – 21.30 uur | Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 in Raerd
Woensdag 25 september | 19.30 – 21.30 uur | MFC IT Harspit, P. Walmastrjitte 8A in Oppenhuizen
Donderdag 26 september | 19.30 – 21.30 uur | De Freonskip, Vitusdyk 15 in Blauwhuis
Donderdag 26 september | 19.30 – 21.30 uur | Bergsma, Sibadawei 2 in Easterein
Vrijdag 27 september | 19.30 – 21.30 uur | Doarpshûs MFC Piers Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd
Maandag 30 september | 19.30 – 21.00 uur | Dorpshuis ‘Yn ‘e Lijte’, Folsgearsterleane 2A in Folsgare