In de kernen loopt momenteel nog tot 1 oktober a.s. een vraag-bundelingscampange van de coöperatie DFMopGlas (i.s.m. Glasvezel Buiten af).

“In het buitengebied absolute noodzaak, in de kernen geen overbodige luxe”

In alle kernen, op alle adressen, ligt het telefoon- oftewel het koper-netwerk (KPN-netwerk met meerdere aanbieders). In veel, maar zeker niet alle en ook niet op alle adressen, ligt in de kernen ook het Coax-netwerk (Ziggo-netwerk met Ziggo als enige aanbieder).
Het kopernetwerk is technisch aan zijn einde (v.w.b. internet & tv). Het is heel knap wat er mogelijk is geweest met deze twee simpele koper-draadjes, maar er is nu alleen maar beter mogelijk middels ingrijpende maatregelen (graven). Op veel adressen kan al geruime tijd niet hetgeen geleverd worden, waar je wel voor betaald!
Het Coax-netwerk biedt momenteel nog wel heel behoorlijke snelheden, en daar is met wat technische ‘trucjes’ ook nog wel wat meer mogelijk, maar dat is niet oneindig. En ook dan rest graven…
Zonder enige twijfel is de 100% glasvezeltechniek op alle fronten superieur aan de huidig aangeboden netwerken, en zeer toekomst vast. De gevestigde partijen bestrijden dat ook niet, integendeel… Enerzijds bieden ze zelf ook her en der (maar niet overal) 100% glas aan. En anderzijds willen ze u doen geloven dat het veel duurder is… (wat dus getuige het huidige initiatief, niet het geval is).

“Het is van belang dat die glasvezelkabel, óók in de dorpen, de grond in gaat”

Waarom wij het huidige initiatief van DFMopGlas van harte ondersteunen:

  • het biedt IEDEREEN (en álle kernen) de mogelijkheid tot een snel en toekomstvast netwerk.
  • het zorgt voor het behoud van CONCURRENTIE en KEUZEVRIJHEID (een netwerk naast het Coax-netwerk, als ‘open netwerk’ met meerdere aanbieders/providers).
  • En als toetje ook nog eens ‘baas in eigen huis’ (Coöperatie).

“Laten we er met zijn allen voor zorgen, dat de kernen niet het ‘nieuwe buitengebied’ worden”

Meld u vóór 1 oktober aan via:

  • https://glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/
  • tijdens een informatie-avond
  • een lokale verkoper (zie lijst op bovengenoemde website)
  • TIP: via een lokaal initiatief middels een aanmeldformulier
    (deze wijze van aanmelden levert het lokale initiatief, een kleine vergoeding op per aanmelding. U steunt daarmee dus het lokale initiatief!)

Stand van zaken…

Steeds meer kernen behalen de status van minimaal 35% aanmelding. Ook daar waar Ziggo geheel/gedeeltelijk actief is! Maar meer is beter, voor zowel de individuele positie van het dorp, als ook het totale resultaat over de gehele Gemeente!

“Het is nu.. of misschien wel nooit! (of in elk geval pas veel later). Grijp nu uw kans, en stel uw digitale toekomst met zekerheid veilig!”

Veel dorpen hebben nog maar een paar aanmeldingen te gaan, andere nog vele. Maar vergis u niet, er is in een paar dagen heel veel mogelijk! (een aantal dorpen hebben dat al bewezen).
Vertel het uw buren, vrienden, familie, kennissen…. waar ook binnen de Gemeente SWF. Trek als dorp gezamenlijk op… niet iedereen hoeft mee te doen, maar het is zeer de moeite waard als u als dorp binnenkort wel ‘aangesloten’ bent op de toekomst!

“Heel frustrerend als straks het buitengebied, of een naburig dorp, wel is aangesloten op hedendaagse techniek, en wij niet.”

(vraag het maar aan een huidige bewoner van het buitengebied)
Stand van zaken per 30-9-2019 voor Binnen-de-Bebouwde Kom.
De ‘aantallen nog te gaan’, zijn harde officiële cijfers. De % per dorp zijn afgeleidt uit een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het totaal aantal adressen per kern.